Multimeter: Všetko, čo potrebujete vedieť o tomto nástroji

 • Definícia multimetra
 • História multimetra
 • Princíp fungovania multimetra
 • Druhy multimeterov
  4.1 Analógový multimeter
  4.2 Digitálny multimeter
  4.3 Auto ranging multimeter
 • Merané veličiny multimetra
  5.1 Meranie napätia
  5.2 Meranie prúdu
  5.3 Meranie odporu
 • Použitie multimetra
  6.1 Kontrola batérie
  6.2 Kontrola bezpečnostných pojistiek
  6.3 Meranie prúdu spotrebiča
 • Príklady použitia multimetra
  7.1 Meranie napätia v zásuvke
  7.2 Meranie prúdu v obvode
  7.3 Meranie odporu v rezistoroch
 • Bezpečnosť pri používaní multimetra
  8.1 Ochranné opatrenia
  8.2 Meranie vysokého napätia
  8.3 Meranie prúdu v nebezpečných podmienkach
 • Porovnanie multimeterov
  9.1 Cena
  9.2 Presnosť
  9.3 Funkcie
 • Značky a modely multimeterov
 • Recenzie používateľov multimeterov
 • Ako si vybrať správny multimeter
  12.1 Presnosť a rozsah merania
  12.2 Dôležité funkcie
  12.3 Pohodlnosť používania
 • Ako kalibrovať multimeter
  13.1 Dôvody pre kalibráciu
  13.2 Postup kalibrácie
 • Časté problémy pri používaní multimetra
  14.1 Neplatné meranie
  14.2 Poškodený displej
  14.3 Problémy s batériou
 • Často kladené otázky o multimeteroch
  15.1 Ako sa používa multimeter?
  15.2 Koľko stojí multimeter?
  15.3 Aké je maximálne napätie, ktoré multimeter vydrží?
  15.4 Ako dlho vydrží batéria multimetra?
  15.5 Je možné multimeter použiť aj na meranie teploty?
  15.6 Ako sa vyhýbať poškodeniu multimetra?
 • Záver
 • 1. Definícia multimetra

  Multimeter je elektronické zariadenie, ktoré slúži na meranie rôznych elektrických veličín, ako je napätie, prúd a odpor. Je to univerzálny nástroj, ktorý kombinuje v sebe rôzne meracie prístroje.

  2. História multimetra

  Multimeter má veľmi dlhú históriu a jeho prvotné verzie sa začali používať už v 19. storočí. Vtedy sa však jednalo o veľmi jednoduché nástroje, ktoré nedokázali zobrazovať hodnotu meranej veličiny.

  3. Princíp fungovania multimetra

  Multimeter využíva princíp, že rôzne elektrické veľičiny môžu meniť prúd alebo napätie v obvode. Meraná veličina mení prúd alebo napätie na známy spôsob, ktorý môže byť zobrazený na displeji multimetra.

  4. Druhy multimeterov

  Existuje niekoľko typov multimeterov, ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami a použitím.

  4.1 Analógový multimeter

  Analógový multimeter využíva mechanický ukazovateľ na zobrazenie hodnoty meranej veličiny. Je to staršia technológia, ktorá sa v súčasnosti už takmer nepoužíva.

  4.2 Digitálny multimeter

  Digitálny multimeter je moderný typ multimetra, ktorý používa elektronický displej na zobrazenie hodnoty meranej veličiny.

  4.3 Auto ranging multimeter

  Auto ranging multimeter je špeciálny typ digitálneho multimetra, ktorý sa automaticky nastaví na správne meracie rozmedzie pre danú veličinu.

  5. Merané veličiny multimetra

  Multimeter je schopný merať rôzne elektrické veličiny, medzi ktoré patria napätie, prúd a odpor.

  5.1 Meranie napätia

  Meranie napätia je jednou z najzákladnejších funkcií multimetra a je veľmi dôležité pri diagnostike a oprave elektrických obvodov.

  5.2 Meranie prúdu

  Meranie prúdu je ďalšou dôležitou funkciou multimetra a je nevyhnutné pre kontrolu prúdu v rôznych zariadeniach a obvodoch.

  5.3 Meranie odporu

  Meranie odporu je ďalšou funkciou multimetra, ktorá je často používaná pri oprave a údržbe elektrických obvodov.

  6. Použitie multimetra

  Multimeter sa používa na meranie rôznych elektrických veličín a je nevyhnutný pri práci s elektrickými obvodmi.

  6.1 Kontrola batérie

  Multimeter je veľmi užitočný pri kontrole kapacity a napätia batérií. Pomocou multimetra môžete jednoducho overiť, či je batéria dostatočne nabitá.

  6.2 Kontrola bezpečnostných pojistiek

  Multimeter umožňuje overiť, či sú bezpečnostné pojistky správne prepojené a fungujú ako majú.

  6.3 Meranie prúdu spotrebiča

  Pomocou multimetra môžete jednoducho zmerať prúd, ktorý spotrebuje určitý spotrebič.

  7. Príklady použitia multimetra

  Teraz si pozrieme niekoľko príkladov použitia multimetra v reálnych situáciách.

  7.1 Meranie napätia v zásuvke

  Ak chcete zistiť, či je napätie v zásuvke správne, môžete použiť multimeter na meranie napätia medzi fazou a nulovým vodičom.

  7.2 Meranie prúdu v obvode

  Pomocou multimetra môžete zmerať prúd, ktorý tečie cez určitý obvod. To je veľmi užitočné pri diagnostike a oprave porúch v obvodoch.

  7.3 Meranie odporu v rezistoroch

  Multimeter dokáže zmerať odpor v rezistoroch. Toto meranie je často vykonávané pri diagnostike a oprave porúch.

  8. Bezpečnosť pri používaní multimetra

  Pri používaní multimetra je dôležité dodržiavať určité bezpečnostné opatrenia.

  8.1 Ochranné opatrenia

  Pri manipulácii s elektrickými prístrojmi je dôležité dodržiavať určité bezpečnostné opatrenia, ako napríklad používanie izolovaných nástrojov a vypnutie prístrojov pred vykonaním akýchkoľvek úprav.

  8.2 Meranie vysokého napätia

  Pri meraní vysokého napätia je potrebné dodržiavať určité bezpečnostné opatrenia, ako je používanie správne izolovaných nástrojov a pracovné rukavice.

  8.3 Meranie prúdu v nebezpečných podmienkach

  Meranie prúdu v nebezpečných podmienkach vyžaduje dodržiavanie určitých bezpečnostných opatrení, aby sa minimalizovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.

  9. Porovnanie multimeterov

  Existuje veľa rôznych druhov multimeterov, ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami a funkciami.

  9.1 Cena

  Cena multimeterov sa môže líšiť v závislosti od ich funkcií a kvality. Je dôležité vybrať si multimeter, ktorý je vhodný pre vaše potreby a rozpočet.

  9.2 Presnosť

  Presnosť multimetera je veľmi dôležitá, pretože od nej závisí spoľahlivosť meraných hodnôt. Je dôležité vybrať si multimeter s dostatočnou presnosťou pre vaše potreby.

  9.3 Funkcie

  Rôzne multimetry majú rôzne funkcie, ako napríklad meranie indukčnosti, frekvencie alebo teploty. Je dôležité vybrať si multimeter, ktorý má potrebné funkcie pre vaše použitie.

  10. Značky a modely multimeterov

  Na trhu existuje mnoho rôznych značiek a modelov multimeterov. Niektoré z najpopulárnejších značiek sú Fluke, Mastech a Uni-T.

  11. Recenzie používateľov multimeterov

  Pred nákupom multimetra je užitočné si prečítať recenzie používateľov, ktorí majú s daným modelom skúsenosti. Tieto recenzie vám môžu poskytnúť užitočné informácie o spoľahlivosti a funkčnosti multimetra.

  12. Ako si vybrať správny multimeter

  Pri výbere multimetra je dôležité zvážiť niekoľko faktorov.

  12.1 Presnosť a rozsah merania

  Presnosť a rozsah merania sú dve kľúčové faktory, na ktoré si treba dať pozor pri výbere multimetra. Je dôležité vybrať si multimeter s dostatočnou presnosťou a rozsahom pre vaše potreby.

  12.2 Dôležité funkcie

  Niektoré multime