Ideálny tlak a tep pre zdravie vašeho srdca: Ako udržať správne hodnoty

Čo je ideálny tlak a tep? Ideálny krvný tlak sa považuje za hodnotu, pri ktorej sa srdce a vyššie a nižšie časti ciev cítia najlepšie. Pre väčšinu dospelých je obvyklá hodnota 120/80 mmHg (milimetre ortuťového stĺpca). Prvá časť (120 mmHg) predstavuje systolický tlak, ktorý meria tlak v cievach počas srdcového sťahu. Druhá časť (80 mmHg)…

Prečítať