Niekoľko zaujímavostí o digestore

1. Ekologické riešenie odpadu Digestory umožňujú efektívnejšie spracovanie organického odpadu. Táto technológia je schopná vytvárať bioplyn a kompost, ktoré sa následne dajú využiť v rôznych oblastiach, ako sú výroba elektrickej energie alebo hnojivá pre poľnohospodárstvo. Týmto spôsobom digestory prispievajú k zníženiu množstva odpadu, ktorý končí na skládkach. 2. Energetická nezávislosť Jednou z hlavných výhod digestorov…

Prečítať

Digestor – Základný stavebný kameň pre efektívne spracovanie bioodpadu

Anaeróbna fermentácia je biologický proces, pri ktorom mikroorganizmy rozkladajú organický materiál a produkujú bioplyn a biohnojivo. V digestore dochádza k rozkladu bioodpadu pomocou vzájomného pôsobenia baktérií, baktériálnych enzýmov a tepla. Tento proces má niekoľko výhod oproti iným spôsobom spracovania bioodpadu. Využitie digestora v odpadovom hospodárstve Digestory sa široko využívajú v odpadovom hospodárstve a kompostovaní na…

Prečítať